Almere, 29 april 2010 – Het Leger des Heils en Konica Minolta Business Solutions hebben een overeenkomst getekend voor de levering van 300 multifunctionals (MFP’s). De ondertekening vond plaats op het Nationale Hoofdkwartier van het Leger te Almere. Daarmee worden alle organisaties van het Leger des Heils, verspreid over ruim 200 locaties in Nederland, voorzien van één of meer Konica Minolta zwart-wit en/of kleuren multifunctionals.

Ed Bosma, Directeur Dienstverlening van het Leger des Heils zegt hierover: “We zijn erg verheugd over de samenwerking. Op onze aanbesteding hebben we vijftien reacties ontvangen, waaruit we vijf partijen hebben gekozen. Konica Minolta scoort op ál onze selectiecriteria het beste op het gebied van functionaliteit, toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Daarnaast ervaren wij de uitvoering van dit omvangrijke project, die inmiddels in volle gang is, als bijzonder prettig. En dat heeft alles te maken met de juiste ‘klik’ tussen beide organisaties. De systemen moeten het gewoon goed doen, maar een leverancier onderscheidt zich door de mensen. Op de locaties waar de apparatuur inmiddels in gebruik is, zijn onze medewerkers positief. Ze zijn blij met de nieuwe mogelijkheden die de systemen bieden.”

Ook Ernst Kolvenbag, Algemeen Directeur Konica Minolta Business Solutions, is blij met de samenwerking: “We zijn verheugd en ook trots dat we zo’n bijzondere organisatie als het Leger des Heils als klant mogen verwelkomen. Konica Minolta ziet zichzelf niet alleen als een leverancier van producten, maar ook als een partij met maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit komt onder meer tot uiting in de vele initiatieven op het gebied van duurzaamheid. De klik tussen ons beide is daarom zowel op feitelijkheden als op goed gevoel in een partnership gebaseerd. De samenwerking hebben wij tot nu toe als zeer prettig ervaren en we gaan ervan uit dat dit de komende jaren zo zal blijven.”

En om die gezamenlijke wens voor een goede samenwerking te onderstrepen, vroeg Kolvenbag het eerder door Konica Minolta aan het Leger overhandigde Daruma poppetje te voorschijn te halen. Een poppetje dat volgens de Japanse filosofie symbool staat voor vasthoudendheid en doorzettings-vermogen, maar vooral ook voor het nastreven en realiseren van wensen en doelstellingen. De bedoeling van de witte ogen is om een wens te doen bij het inkleuren van één oog, en als de wens uitkomt ook het tweede oog in te kleuren. Die handeling verrichtte Bosma, waarmee de samenwerking ook symbolisch is bekrachtigd.

Kolvenbag ontving daarop uit handen van Leger des Heils directeur Bosma een exemplaar van het boek “Soep om te delen”. Een uitgave met 50 soeprecepten, waarvan de opbrengsten grotendeels ten gunste komen van projecten van het Leger des Heils, die in het teken staan van verstrekking van soep en hulp aan daklozen.

Rate this post

Print Friendly