Op vrijdag 28 mei 2010 wordt in Hotel Oud Londen te Zeist de workshop “Klanten binden met Web-to-print oplossingen” gehouden. Tijdens deze dag staat de fictieve commerciële relatie van Molen Printing en woningbouwvereniging Eemland centraal. Met Web-to-print kan Molen Printing Eemland aan zich binden. De oplossing wordt financieel onderbouwd met een positieve business case.

Deze workshop geeft praktisch gereedschap om een Web-to-print oplossing te onderbouwen, zodat Web-to-print projecten van de grond komen. Met behulp van Excel templates, interviewverslagen en financiële gegevens uit de case bepalen we de business case voor Woningbouwvereniging Eemland. In plaats van alleen te kijken naar de kosten van het drukwerk analyseren we de kosten en opbrengsten van het gehele communicatieproces, na introductie van Web-to-print.

Zie ook http://richardvanhoorn.nl/cms/pages/workshop-klanten-binden-met-web-to-print-oplossingen.php

Rate this post

Print Friendly