Capelle a/d IJssel, 24 maart 2010 – StreamServe, leverancier van zakelijke communicatieoplossingen voor document-efficiency en customer experience management, is geselecteerd als lid van de European Smart Metering Industry Group (ESMIG). De ESMIG biedt op Europees niveau kennis en expertise over smart metering en de hieraan gerelateerde communicatie. 
De leden van de ESMIG zijn vooraanstaande leveranciers van oplossingen op het gebied van smart metering in Europa. Hierbij zijn zowel meterproducenten en ICT-bedrijven als system integrators betrokken. De deelnemende bedrijven richten zich op alle aspecten van intelligente meetsystemen voor onder meer elektriciteit, gas, water en warmte. Bovendien vertegenwoordigen ze de volledige keten van het ontwikkelen van meters, het installeren van software en advisering tot communicatie, datamanagement en systeemintegratie. De groep verleent steun aan de Europese Unie en haar lidstaten en gaat samenwerkingen en partnerships aan met relevante belanghebbenden. Hiermee ondersteunt de groep het invoeren, lanceren en beheren van intelligente meetoplossingen op zowel landelijk als Europees niveau.
‘ESMIG is verheugd met StreamServe als nieuw lid. We zijn ervan overtuigd dat ze een goede aanvulling zijn op onze reeds beschikbare expertise. Vooral StreamServe’s kennis van en ervaring met geavanceerde factureringsoplossingen is een aanwinst. Deze expertise ondersteunt het ontwikkelen van concrete oplossingen voor Europa’, zegt dr. Howard Porter, Managing Director van ESMIG.
‘Door optimaal gebruik te maken van de grote hoeveelheid aan nieuwe informatie die nu beschikbaar is, krijgen klanten inzicht in hun verbruik en de mogelijkheden om besparingen te realiseren. Dit is cruciaal voor het succes van een intelligent elektriciteitsnetwerk. Met deze informatie kunnen we energie-efficiency stimuleren voor gebruikers, maar ook nieuwe producten ontwikkelen en verkopen’, zei Dennis Ladd, president en CEO van StreamServe. ‘Veel van onze klanten komen uit de utility markt. Het ligt dus voor de hand om samen te werken met andere organisaties, zodat we gezamenlijk kunnen streven naar het in gebruik nemen van oplossingen op het gebied van smart metering en het stimuleren van nieuwe innovaties. We verheugen ons op de kennis die we van anderen kunnen opdoen. Maar ook op het leveren van onze eigen bijdrage aan de ESMIG.’
StreamServe neemt als exposant deel aan ‘Enabling a Smarter Energy World’, de lunchbijeenkomst van ESMIG die op 24 maart wordt gehouden tijdens de EU Sustainable Energy Week in Brussel, België. Kijk voor meer informatie op: http://www.esmig.eu/events/esmig-lunch-event-24-march-2010
Sinds de oprichting in 1997 levert StreamServe communicatieoplossingen aan ondernemingen in de financiële dienstverlening, de utility markt en de supply chain-sector. Deze communicatieoplossingen komen tegemoet aan de hoge eisen die deze bedrijven stellen aan het produceren en leveren van klantspecifieke documenten in elk gewenst formaat. StreamServe en SAP hebben vanaf 1997 samengewerkt aan het toepassen en ondersteunen van geïntegreerde dynamische oplossingen op het gebied van facturering en klantcommunicatie. Deze oplossingen zijn inmiddels in gebruik genomen door meer dan 600 gezamenlijke klantensites over de hele wereld. Utility bedrijven kunnen hiermee een hoog volume aan documenten verwerken, op dynamische wijze factureren, elektronisch corresponderen met klanten en beschikken over diverse voorzieningen voor self-service. Het resultaat hiervan is dat utility bedrijven in staat zijn om optimaal te profiteren van smart metering en milieubesparingen kunnen realiseren.
Rate this post

Print Friendly