20 maart 2010 – Verwezen wordt naar het persbericht van 28 januari 2010, waarin Canon Inc. (“Canon”) en haar dochteronderneming Canon Finance Netherlands B.V. (de “Bieder”) en Océ N.V. (“Océ”) gezamenlijk mededeelden dat de Bieder een volledig, uit eigen middelen gefinancierd, openbaar bod (het “Bod”) in contanten uitbrengt op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen Océ (de “Gewone Aandelen”) tegen een biedprijs van EUR 8,60 per Gewoon Aandeel en het persbericht van 4 maart 2010, waarin de Bieder het Bod gestand heeft gedaan.

Na-aanmeldingstermijn

Tijdens de na-aanmeldingstermijn die eindigde op 19 maart 2010 om 17:30 uur CET (de “Uiterste Dag van Aanmelding“), zijn 10.297.246 Gewone Aandelen onder het Bod aangemeld. De Gewone Aandelen die tijdens de na-aanmeldingstermijn onder het Bod zijn aangemeld vertegenwoordigen 11,79% van de Gewone Aandelen (waarbij inbegrepen de aandelen die Océ zelf houdt) en een totale waarde van EUR 88.556.315,60.

Met inbegrip van de Gewone Aandelen die tijdens de na-aanmeldingstermijn door middel van beurstransacties zijn gekocht, bedraagt het totale aantal Gewone Aandelen gehouden door of aangemeld bij Canon op de Uiterste Dag van Aanmelding 73.934.429 Gewone Aandelen, en vertegenwoordigt 84,65% van het totale aantal Gewone Aandelen (waarbij inbegrepen de aandelen die Océ zelf houdt).

Het totale aantal aandelen gehouden door of aangemeld bij Canon (met inbegrip van Océ’s financieringspreferente aandelen) bedraagt op de Uiterste Dag van Aanmelding ongeveer 87,51% van het totale geplaatste aandelenkapitaal van Océ (waarbij inbegrepen de aandelen die Océ zelf houdt).

Rate this post

Print Friendly