Minder dan 15 procent van de Nederlandse managers geeft aan te weten wat zij maandelijks aan print-, fax- en kopieerkosten voor hun organisatie kwijt zijn. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek onder 150 directie- en MT-leden. Ruim acht op de tien van hen bleek niet op de hoogte hoe zwaar deze kosten op de begroting drukken. Daarbij lijken mannelijke managers beter geïnformeerd dan hun vrouwelijke collega’s. Zo gaf 18% van de mannelijke respondenten aan te weten hoe hoog deze kosten zijn. Van de vrouwelijke managers geeft 9% aan deze cijfers paraat te hebben.

Dirk Muntendam, marketingmanager van copier- en printerproducent Kyocera Mita, is niet verbaasd over de resultaten. “Wij wisten al langer dat het bewustzijn onder Nederlandse managers over de hoogte van de printuitgaven laag was. Wel valt het mij op dat er, zelfs in tijden waarin de marges voor veel bedrijven onder druk staan, nog steeds weinig gekeken wordt naar dit soort kosten. De ervaring leert dat besparingen op printuitgaven al snel kunnen oplopen tot 35 procent.”

Het onderzoek liet verder zien dat een forse meerderheid (59%) de print-, fax- en kopieerkosten op minder dan 200 Euro per maand schat. Zelfs onder managers in organisaties met 51 tot 200 werknemers was 24% er van overtuigd dat de kosten de 200 euro niet overstijgen.

Muntendam: “Ook dit patroon zie je veel. Managers die wel een idee hebben, blijken de printkosten vaak te onderschatten. Wij helpen ze vaak om de echte cijfers boven tafel te krijgen. Dat zorgt altijd voor verbaasde gezichten. Het realiseren van structurele besparingen op deze kostenposten staat dan ineens bovenaan de agenda.” Het onderzoek is van 1 tot 8 maart 2010 uitgevoerd door Mediaxplain* Research in samenwerking met internationaal online onderzoeksbureau Toluna.


Rate this post

Print Friendly