Door een gemeentelijke herindeling heeft Oosterhout gemeente Nijmegen per 1 januari 2010 een naamwijziging ondergaan. Alle adressen in het gebied hebben daardoor een nieuwe postcode en plaatsnaam gekregen. Hierdoor werden bewoners ongewild geconfronteerd met één van de grootste lasten van verhuizing: het doorgeven van een adreswijziging aan alle instanties.

Omdat de operatie veel overeenkomsten vertoont met een ‘normale’ verhuizing heeft de gemeente Nijmegen de service van Verhuisvriend.nl aangeboden aan alle 2.200 huishoudens om de adreswijzigingen te verwerken.

Zeer veel adreswijzigingen

Per huishouden werden gemiddeld 45 landelijke, regionale en locale instanties geïnformeerd. Totaal zijn meer dan 70.000 verhuisberichten verstuurd. De meeste mutaties zijn door Verhuisvriend.nl automatisch afgehandeld. Bedrijven die geen elektronische adreswijzigingen konden accepteren ontvingen een voorgedrukte brief op het antwoordnummer.

Postcodetabellen niet altijd aangepast

Adreswijzigingen met de nieuw uitgegeven postcode heeft bij verschillende bedrijven tot problemen geleid. Veel bedrijven verwerken postcodes automatisch en kunnen de nieuwe postcodes niet verwerken door het ontbreken van een update van de postcodetabellen. Voor de verhuizer vaak veel extra werk omdat het bedrijf het adres niet veranderd. Voor de huishoudens in Oosterhout geen probleem. Verhuisvriend gaat door met verhuisaanvragen totdat het nieuwe adres is geaccepteerd. Het is eenvoudig te voorkomen door een ingangsdatum te kiezen die ruim na de bekendmaking van de nieuwe postcode ligt.

Over Verhuisvriend.nl

Verhuisvriend.nl is een onafhankelijke landelijke verhuisservice voor de particuliere markt. Het regelt adreswijzigingen rondom verhuizingen, scheidingen, uitverhuizingen, samenwonen en gemeentelijke herindelingen. Het jonge bedrijf heeft in 2009 de VGP-award gewonnen, de innovatieprijs voor postdiensten van de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten.

Rate this post

Print Friendly