Driebergen, 10 maart 2010 – Strategy Partners Nederland heeft het halfjaarlijkse ‘ECM in Nederland’ marktonderzoek afgerond over de marktontwikkelingen met betrekking tot Enterprise Content Management (ECM) software en implementa­tiediensten. De resultaten van deze halfjaarlijkse analyse van het ECM business klimaat, de ECM business barometer, toont aan dat in 2009 de Nederlandse marktomvang voor ECM-software en implementa­tiediensten is gestegen met gemiddeld 5% tot ruim € 390 miljoen. De resultaten van de tweede helft van 2009 zijn beter dan verwacht en geven bovendien een overwegend positief beeld. Voor 2010 zijn de verwachtingen over het algemeen zeer positief.


Ieder half jaar peilt Strategy Partners de ontwikkelingen in de bredere ECM-markt en de daaraan gerelateerde groeicijfers en marktposities van de diverse internationale en nationale ECM-software en dienstenleveranciers in Nederland. Direct na de afsluiting van 2009 heeft Strategy Partners de diverse ECM-software- en dienstenleveranciers gevraagd naar de resultaten van 2009 en de verwachtingen voor 2010. Deze resultaten zijn vervolgens vergeleken met de resultaten van dezelfde periode als het jaar ervoor. Ruim 35 organisaties uit alle segmenten van de ECM-markt deden mee aan het onderzoek.


ECM resultaten tweede helft 2009

“Het ECM markt- en marktpositie onderzoek toont aan dat dit specifieke segment van de ICT software- en dienstenmarkt relatief stabiel is”, aldus Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland. “Met een gemiddelde groei van 5% in 2009 is de gemeten omzet in ECM-software en direct daarmee verband­houdende applicaties en implementatiediensten gestegen tot ruim € 390 miljoen.”

De gemiddelde groei van 5% is het resultaat van zeer verschillende groeitempo’s in de diverse deelsegmenten van de ECM-markt. De internationale ECM-softwareleveranciers zoals EMC, IBM, Interwoven, Open Text, en Oracle zagen hun totale software- en implementatiediensten omzet met enkele procenten toenemen.

Mogelijk als gevolg van minder grote nieuwe projecten en een algemene terughoudendheid in de inhuurmarkt zagen de grote ICT-leveranciers (onder Accenture, Atos Origin, Capgemini, Logica en Unisys) hun omzet in de ECM gerelateerde implementatiediensten met 4% afnemen. Gespecialiseerde ECM-implementatie dienstverleners (onder andere euroscriptDelt, DocsPro, Informed Consulting, Ricoh, The One, Novadoc en VLC) realiseerden een gemiddelde groei van 8%. “Deze groei werd ook in 2009 weer beperkt door een structureel tekort aan voldoende hoog gekwalificeerde medewerkers”, constateert Kaashoek.


De lokale EDMS/ECM software- en applicatieleveranciers (onder andere Acanthis, BCT, Centric, Circle software, Decos, Expansion, K+V van Alphen, SquareDMS, VDD IQware, ZyLAB) behaalden een omzetgroei van gemiddeld 10%, soms met grote verschillen per bedrijf.

Strategy Partners signaleert dat de positieve signalen – ook in het afgelopen jaar – in schril contrast staan tot de geluiden uit de ECM markt in diverse andere Europese landen. “In Duitsland en Frankrijk is de groei minimaal tot neutraal. De Scandinavische landen hebben een lichte krimp en in de UK is er sprake van een universele kopersstaking en worden omzetverminderingen van vele tientallen procenten gerapporteerd.”


ECM in 2009 en 2010

De geconsolideerde resultaten voor de tweede helft van 2009 geven aan dat 20% van de bedrijven een ECM omzetterugval van 0-25% zag plaatsvinden. 34% realiseerde een omzetgroei van 0-10% en 46% realiseerde meer dan 10% omzetgroei. Voor heel 2009 zijn de resultaten van de ECM-software en dienstenleveranciers een stuk gunstiger dan de algemene ICT-industrie. Slechts 21% zag een omzetafname van 0-10%. Verder realiseerde 38% een omzetstijging van 0-10% en maar liefst 38% behaalde een omzetstijging van meer dan 10%.


Gevraagd naar de verwachte omzet in 2010 voorziet 34% een omzetgroei van 0-10% en 56% verwacht een groei van meer dan 10%. De voorspellingen van de grotere ECM-systeemintegrators zijn over het algemeen wat behoudender dan die van de internationale ECM-softwareleveranciers. De lokale ECM-leveranciers en gespecialiseerde dienstverleners zijn veruit het positiefst over 2010.

“Samenvattend kan gesteld worden dat de totale ECM-markt in Nederland zich, ondanks de vermeende recessie, nog steeds positief ontwikkelt”, stelt Hans Kaashoek. “Tevens wordt wederom duidelijk dat firma’s met een heldere en in de markt herkenbare en gespecialiseerde ECM-dienst of –oplossing een betere omzetgroei en marge realiseren dan de meer generieke ECM-softwaresuites of –dienstenaanbieders.”


Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen –

Website: www.strategy-partners.nl – e-mail: contact@strategy-partners.nl

Rate this post

Print Friendly