Onlangs werd het startsein gegeven voor de oprichting van een nieuwe archiefdienst van het Rijk. Onder de welluidende naam Doc-Direkt wordt begonnen aan een enorme klus: honderden kilometers archiefachterstand versneld wegwerken. Het gaat hierbij om een intensieve samenwerking tussen de verschillende departementen, de Centrale Archief Selectiedienst en het Nationaal Archief.

Kaat Appelman is kwartiermaker en beoogd directeur van Doc-Direkt i.o. Zij vertelt over het vele werk dat ligt te wachten. ‘De afgelopen jaren is de achterstand van de departementen tot en met 1975 al weggewerkt. De vergaande samenwerking die nu tot stand komt, leidt tot de inrichting van één interdepartementale archiefbewerkingsorganisatie, waarin een groot deel van de bestaande capaciteit van de Rijksoverheid wordt samengevoegd. Tussen nu en januari 2011 bouwen we aan deze nieuwe organisatie, die structureel de gezamenlijke archiefbewerking en -opslag én het -beheer op zich neemt.’

Tot en met 2019 werken Doc-Direkt en het Nationaal Archief samen om de archiefachterstand vanaf 1976 weg te werken. Binnen de Vernieuwing van de Rijksdienst komt er hierdoor voor 190 mensen tijdelijk werkgelegenheid in Den Haag én in Winschoten. ‘Deze extra inzet is nodig, om de kilometers archiefachterstand van de rijksoverheid versneld toegankelijk te maken voor burgers en onderzoekers’, vertelt Appelman. ‘Zo bewerken we onder meer de stukken over de paspoortaffaire, de archiefstukken van de Nederlandse voorzitterschappen van de EU, maar ook meer recente archieven, met daarin de verslagen en het onderzoeksmateriaal van diverse spraakmakende commissies.’

Klopt het dat Doc-Direkt in 10 jaar tijd nog niet de helft van de achterstanden van de archieven van departementen kan wegwerken?

Lees verder op: Facilitair & Gebouwbeheer

Rate this post

Print Friendly