Amsterdam, 3 maart 2010 – Onlangs is De Groene Zaak officieel van start gegaan, met MultiCopy als een van de leden van het eerste uur. De Groene Zaak is een nieuwe vereniging van ondernemingen in Nederland met een gezamenlijke ambitie: het sneller duurzaam maken van de Nederlandse economie. De Groene Zaak richt zich hierbij in de eerste plaats op de politiek en de overheid.

MultiCopy is een van de koplopers die zich bij dit initiatief heeft aangesloten. Gerard Slot, algemeen directeur van MultiCopy Nederland: “We steunen het streven van De Groene Zaak naar het aanpassen van wet- en regelgeving, om ondernemers beter in staat te stellen duurzame diensten en producten te ontwikkelen. Het spreekt ons aan dat De Groene Zaak niet afwacht wat de politiek het bedrijfsleven voorschrijft, maar zelf actief het thema duurzame economie op de politieke agenda zet. Daar hebben we allemaal baat bij.”

FSC keurmerk

Afgelopen jaar zijn alle MultiCopy grafische bedrijven FSC gecertificeerd. Deze massale certificering is uniek in de wereld. MultiCopy kan daarbij haar klanten helpen grafische diensten duurzaam in te kopen. Daarmee wordt een zeer actieve bijdrage geleverd aan verantwoord bosbeheer omdat MultiCopy in Nederland voor al meer dan 50.000 MKB ondernemingen en organisaties de communicatieondersteuner is.

Duurzame producten en diensten

Gerard Slot: “Het is ons streven om zoveel mogelijk FSC papier te gebruiken. Maar dat is niet de enige bijdrage die we daarbij voor onze klanten willen leveren. Voor veel klanten drukken we minder maar slimmer. Bijvoorbeeld door betaalbaar kleine oplagen te maken op geavanceerde digitale machines. Door actief te werken met Printing on Demand en Web-to-Print methoden. Door actief te werken aan energie- en grondstoffenbesparing. Met de activiteiten van De Groene Zaak hopen we dat meer ondernemers worden gestimuleerd en in staat worden gesteld om duurzame producten en diensten te gaan ontwikkelen. ”

Rate this post

Print Friendly