De gemeente Goes voert binnenkort het digitale parkeervergunningensysteem Permit in. Het systeem wordt gekoppeld aan het document management systeem Corsa van BCT, waarmee de gemeente Goes al jaren werkt. Dankzij de koppeling is het mogelijk om de voortgang van de vergunningsaanvragen nauwgezet te bewaken. De integratie van Permit en Corsa is bovendien één van de voorbereidingen voor de overstap naar volledig digitaal werken. Volgend jaar zal de gemeente al haar werkprocessen digitaliseren en uitvoeren met behulp van haar DMS. De invoering van Permit zit op dit moment in een pilotfase en zal in de loop van 2010 operationeel worden.

De gemeente Goes krijgt per jaar te maken met ongeveer 3000 parkeervergunningsaanvragen. Tot voor kort werden deze allemaal fysiek afgehandeld waardoor veel papierwerk ontstond. De aanvragen werden wel binnen de wettelijke termijn afgehandeld, maar het overzicht op, en bewaking van de voortgang ontbrak. De invoering van de Wet Dwangsom per 1 oktober 2009 heeft het proces om over te stappen naar een digitaal parkeervergunningensysteem mede doen versnellen. Daarnaast wordt gestreefd naar een efficiëntere bedrijfsvoering, versoepeling van de procedure en minder papier.

Besloten werd om het digitale parkeervergunningensysteem Permit van Desyde in te voeren. De gemeente Goes werkt al sinds 1992 naar volle tevredenheid met diverse Corsa-applicaties van BCT, en het was dus zaak om Permit met de bestaande Corsa-software te integreren. Rik de Brouwer, hoofd DIV bij de gemeente Goes: “Er is altijd een open samenwerking geweest met BCT. Het is buitengewoon prettig dat we weten wat we aan elkaar hebben. Dat biedt perspectieven voor de digitale toekomst. Ook nu stond BCT klaar om het integratietraject te begeleiden. Er is nauw overleg geweest tussen BCT, Desyde en de gemeente, waarin de verschillende procedures grondig werden doorlopen om te bekijken hoe de koppeling kon worden gerealiseerd. Het gaat tenslotte om twee verschillende systemen die met elkaar moeten communiceren, ieder met een eigen doel maar wel onder dezelfde paraplu.”

In de nieuwe werkwijze komt een parkeervergunningsaanvraag binnen bij het loket van Publiekszaken en wordt direct gedigitaliseerd. Vanaf 2011 kan een vergunning ook via het digitale loket worden aangevraagd. De gegevens die nodig zijn voor het behandelen van de vergunningsaanvraag worden automatisch naar de Permit module doorgestuurd. In Permit wordt de beslissing genomen over het wel of niet uitgeven van de vergunning, en wordt de daadwerkelijke uitgave geregeld. Door de koppeling ontvangt Corsa automatisch de gegevens die voor de registratie, voortgang en archivering van belang zijn. Deze informatie is via Corsa direct toegankelijk voor de behandelende ambtenaren. Wanneer een parkeervergunning is afgegeven wordt deze elektronisch gearchiveerd.

Volgens De Brouwer is het technische plaatje van de implementatie compleet en zal binnenkort de koppeling een feit zijn. De gemeente zal dan een pilotfase inluiden, waarin getest wordt of de processen en de gegevensuitwisseling correct verlopen. In de loop van 2010 zal het systeem verder worden geïmplementeerd. Vanaf 2011 zal de gemeente Goes al haar werkprocessen digitaliseren, het Corsa DMS volledig gaan uitrollen en het Zakenmagazijn ten volle gaan benutten om hiermee alle binnenkomende papieren aanvragen te digitaliseren en te archiveren. De gemeente Goes streeft ernaar om in 2015 volledig digitaal te werken.

Het modulair opgebouwde enterprise content management systeem Corsa van BCT is de basis voor een doelmatig beheer van alle documenten, zaken, relaties en workflow. De Corsa solutions zijn afzonderlijk of in naadloze samenwerking met andere systemen inzetbaar. Corsa 7.2 is sinds 31 juli 2009 officieel NEN 2082-gecertificeerd. Het systeem is momenteel in gebruik bij meer dan 700 grote en middelgrote bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties.

Rate this post

Print Friendly