Gratis whitepaper: “Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement”


Facilitair management neemt de regie van commerciële drukkerijen over.

In Nederland wordt ruim € 7 miljard uitgegeven aan vaak inefficiënt uitgevoerde grafische producties. Nieuwe ICT oplossingen in combinatie met moderne hoogvolume printers bieden kansen voor het verbreden van het werkgebied van facilitair printmanagement. Organisaties kunnen hiermee grafische processen verbeteren. Door de regie over het contentbeheer en de productie van communicatiemiddelen voor corporate- en marketing communicatie bij facilitair management neer te leggen, zonder dat facilitair manager op de stoel van de marketing of communicatiemanager plaatsneemt.

Door facilitair printmanagement in te zetten besparen organisaties kosten terwijl de snelheid en kwaliteit van communicatie en marketingprocessen verhoogd wordt. Hoe dit mogelijk is wordt uitgelegd in de zojuist verschenen whitepaper “Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement”. In dit whitepaper wordt gestart met de inefficiënties van grafische productieprocessen, vergeleken met document management. Er wordt dieper ingegaan op de ontwikkelingen en mogelijkheden van nieuwe ICT toepassingen en organisatievormen die het mogelijk maken om processen te verbeteren. Vervolgens wordt nieuwe rol voor het facilitair bedrijf beschreven als regisseur van printmanagement processen en beheerder van de nieuwe infrastructuur. Het afsluitende deel gaat in op de economische aspecten van de invoering van facilitair printmanagement.

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement is geschreven door de samenwerkende consultants Ir. Albert Noppen en drs. Richard van Hoorn. Beiden hebben al eerder uitgebreid onderzoek gedaan naar veranderingsprocessen in de grafische industrie en facilitaire printafdelingen en zijn in verschillende rollen bij innovatie en ontwikkeling van printmedia processen betrokken.

Download Nieuwe kansen facilitair management Version mrt 2010

Meer informatie over de whitepaper en auteurs: www.commbizz.nl en www.richardvanhoorn.nl


Rate this post

Print Friendly