Het Diakonessenhuis en Data Space Nederland hebben op 1 februari 2010 een samenwerkings-overeenkomst getekend waarbij Data Space ca. 1 miljoen medische dossiers zal gaan digitaliseren ten behoeve van het Diakonessenhuis.

Over Data Space Nederland BV

Data Space is gespecialiseerd in compleet archiefmanagement voor zowel fysieke als digitale documentverwerking. Naast het beheer van zo’n honderd kilometer fysiek archief is Data Space gespecialiseerd in het digitaliseren van documenten. De speciale afdeling zorg is verantwoordelijk voor het verwerken en digitaliseren van medische dossiers op basis van strikte normen en veiligheidseisen. Zie ook : www.data-space.nl


Over het Diakonessenhuis Utrecht, Zeist en Doorn

Het Diakonessenhuis is een vooruitstrevend ziekenhuis met drie locaties: Utrecht, Zeist en Doorn. Locatie Utrecht is een stadsziekenhuis met plannen voor een nieuw centrum voor acute zorg. Locatie Zeist is een vitaal streekziekenhuis voor de Utrechtse Heuvelrug, met bovenregionale behandelcentra en speciale zorg voor ouderen en chronisch zieken. Locatie Doorn is een goed toegankelijke buitenpolikliniek waar vrijwel alle specialismen spreekuur houden. Het oudste Diakonessenhuis van Nederland (165 jaar) beschikt op dit moment over in totaal over 559 bedden, 2670 medewerkers en 158 medisch specialisten. Jaarlijks bezoeken ruim 390.000 mensen de poliklinieken, worden er nagenoeg 25.000 patiënten opgenomen en vinden er ruim 26.000 daghandelingen plaats. Daarnaast verzorgt het ziekenhuis opleidingen en verricht men onderzoek, veelal in samenwerking met andere ziekenhuizen. In het najaar van 2009 is het grotendeels vernieuwde ziekenhuis in Zeist geopend en in het eerste kwartaal van 2010 start het ziekenhuis met het bouwrijp maken van grond voor grootschalige nieuwbouw in Utrecht die naar verwachting medio 2012 is gerealiseerd.

Voor meer informatie over het Diakonessenhuis: www.diakonessenhuis.nl.


Samenwerking : Diakonessenhuis en Data Space

Het Diakonessenhuis heeft na een zorgvuldige voorselectie gekozen voor Data Space Nederland als haar partner ten aanzien van het digitaliseren van de medische dossiers. Data Space zal het hele proces zelfstandig voorbereiden, invullen, uitvoeren en opleveren. Hierbij te denken aan : inpakken, transport, verwerken, scanklaar maken, digitaliseren, opleveren en vernietiging.


Rate this post

Print Friendly