Het NUV is een preferent partnerschap aangegaan met de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten (VGP), de belangenvereniging voor grote verzenders van geadresseerde post op de Nederlandse postmarkt. De besturen van beide organisaties hebben hier in februari 2010 positief over besloten.


Op basis van dit partnerschap, dat per direct voor een eerste proefperiode van een jaar is aangegaan, gaat het NUV op het gebied van post- en distributiezaken nauwer samenwerken met de VGP. Ook de leden van het NUV kunnen nu direct van de activiteiten en diensten van de VGP profiteren.


De VGP vertegenwoordigt nu zo’n 25 à 30% van de postmarkt. De activiteiten en doelstellingen van de vereniging sluiten nauw aan bij de doelstellingen van het NUV op het gebied van distributie. Samenwerking met deze partij lijkt daarom logisch. Zo staat de VGP voor het bundelen van belangen en kennis middels een actief netwerk en het op basis daarvan realiseren van (kosten)voordelen. De vereniging streeft o.a. naar meer transparantie in de tarifering op de postmarkt, een goede prijs-kwaliteitverhouding, verbetering van de kwaliteit van de totale postketen, innovatie, eenduidige codeer- en sorteermethodieken, een laag btw-tarief op alle postdiensten en verduurzaming.


Belangrijke voordelen die het NUV ziet in het partnerschap zijn: mogelijkheden tot inkoopbundeling en het verkrijgen van gratis toegang tot de diverse interessante (thema)bijeenkomsten die de VGP jaarlijks organiseert. Verder verkrijgen het NUV en zijn aangesloten leden inzicht in de jaarlijkse onafhankelijke kwaliteitsmetingen op de postmarkt, die in opdracht van de VGP worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor de in opdracht van de VGP uitgevoerde benchmark (contractvergelijking), waarbij de leden van het NUV de mogelijkheid krijgen hierin desgewenst ook zelf te participeren.


Medio 2009 hield het NUV een online enquête onder zijn leden over de gewenste activiteiten vanuit de brancheorganisatie op het terrein van distributie. Activiteiten die men graag vanuit het NUV ontplooit ziet, zijn het onderhandelen met verschillende distributiepartijen over collectieve kortingsregelingen, het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling, het informeren over het aanbod van de verschillende distributeurs en ontwikkelingen op de postmarkt en het organiseren van specifieke informatie- en/of themabijeenkomsten. Ook worden uitgevers graag geïnformeerd over innovaties op het terrein van distributie. Met de aansluiting bij de VGP lijkt het NUV hiertoe weer een belangrijke stap te hebben gezet.


Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Cecilia van Dalen van het NUV Vaksecretariaat Economische en Juridische Zaken

Rate this post

Print Friendly