Nijmegen, 22 februari 2010 – Aia Software heeft op vrijdag 19 februari voor de zevende keer Awards uitgereikt aan de beste scripties van informatica en informatiekunde studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen. De Master Award kent een prijs van € 4.000 en de Bachelor Award van € 1.000. De scriptie ‘Between Types and Tables – Generic Mapping between Relational Databases and Data Structures in Clean’ van Bas Lijnse is beloond met de Masterscriptie Award. Met zijn scriptie ‘Database Encryptie Schema’s – Omgaan met privacygevoelige informatie’ heeft Joost Koppers de Bachelorscriptie Award gewonnen. De jury bestaat uit docenten van de faculteit Informatica en Informatiekunde van de Radboud Universiteit Nijmegen en het management van Aia Software.


Master Award

De Master Award werd toegekend aan Bas Lijnse voor zijn onderzoek naar de integratie van database- en programmeertaal. “Veel grote softwaresystemen bestaan uit twee belangrijke componenten: de database en de programmatuur. In de praktijk betekent dit een verschil tussen talen om in te programmeren en talen om databases mee te benaderen. Om zinvol en effectief met databases te kunnen werken moeten programmeurs expert zijn in beide soorten talen. Bijkomend probleem is dat het door een gebrek aan integratie tussen de talen heel moeilijk is om vanuit een programmeertaal automatisch fouten te detecteren in SQL en omgekeerd. Feitelijk hebben de twee talen geen weet van elkaars bestaan”, aldus Bas. In zijn masterscriptie ‘Between Types and Tables – Generic Mapping between Relational Databases and Data Structures in Clean heeft hij onderzoek gedaan naar het benaderen van databases vanuit Clean. Clean is een functionele programmeertaal die ontwikkeld is aan de Radboud Universiteit. Het is Bas gelukt data te lezen en te schrijven vanuit Clean zonder dat de programmeur kennis moet hebben van SQL, met behoud van de waardevolle eigenschappen van functionele talen.


Paul Dirven, CEO van Aia Software over de Masterscriptie: “Het werk is bijzonder goed en zorgvuldig uitgevoerd, maar ook zeer relevant vandaar dat het beloond is met de Aia Award. Deze scriptie levert een bijdrage aan het oplossen van een probleem waarmee bijna alle programmeurs dagelijks worstelen. Kortom, een aansprekend onderwerp en een aansprekend resultaat.”


Bachelor Award

In zijn scriptie ‘Database Encryptie Schema’s – Omgaan met privacygevoelige informatie’ stelt Joost Koppers een actueel probleem aan de kaak, namelijk toegang tot databases door onbevoegden. Joost: “Fouten in applicaties zorgen ervoor dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot onderliggende databases. Iemand die zich via een omweg toegang verschaft tot de database kan alle hierin opgeslagen data lezen. Dit kan grote problemen opleveren als de database bedrijfsgeheimen of privacygevoelige informatie, zoals bijvoorbeeld medische gegevens, bevat.” Joost heeft onderzoek gedaan naar het beveiligd opslaan van data. Hij heeft zowel in theorie alsook in de praktijk gekeken naar de dataopslag in een apothekersapplicatie. Na onderzoek over database encrypties heeft hij gekozen om één bepaald schema in de praktijk te implementeren in de bestaande apothekersapplicatie. Na verschillende tests heeft hij een geschikte manier gevonden om database encryptie op een goede en efficiënte manier uit te voeren, zonder performance problemen.


“Gezien alle discussies over de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier een maatschappelijk zeer relevante toepassing”, aldus Rinus Plasmeijer, professor aan de faculteit Informatica en informatiekunde en voorzitter van de jury. “Een goed uitgevoerd theoretisch onderzoek, goed toegepast in de praktijk: een verdiende Aia Bachelor Award voor de meest aansprekende scriptie.”

Rate this post

Print Friendly