Venlo, 22 februari 2010 – Océ kondigt aan dat Hermes en Universities Superannuation Scheme een enquêteverzoek hebben ingediend bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam voor een onderzoek naar de onderhandelingen tussen Canon en Océ inzake het bod op Océ aandelen en de daaropvolgende gebeurtenissen. Verder vragen deze twee aandeelhouders om bepaalde voorlopige voorzieningen te treffen, te weten: het opschorten van besluiten die tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 februari 2010 zijn genomen, het opschorten van de stemrechten op de preferente aandelen en de benoeming van extra onafhankelijke commissarissen.

Océ betreurt deze stap en zal verweer voeren tegen het verzoek.

Gedurende het gedegen en volledige strategisch review proces hebben de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Océ gehandeld in het beste belang van het bedrijf, haar aandeelhouders en de overige belanghebbenden.

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Océ ondersteunen het contante bod van Canon op de gewone aandelen van Océ volledig en bevelen het unaniem aan.

Rate this post

Print Friendly