Brakel, 17 februari 2010 – Voor ICT-bedrijf Solipsis waren de ervaringen in 2009 rond de veranderingen in de wereldeconomie sterk wisselend. Het bedrijf – met vestigingen in Brakel (gemeente Zaltbommel) en Schiphol-Rijk – verleent diensten en ontwikkelt software vanuit vier verschillende business units: maatwerk softwareontwikkeling voor operationele systemen en voor management informatiesystemen; document-, output- en printmanagement systemen en systeem- en netwerkbeheer. “De klanten bevinden zich over de gehele wereld. Door onze gespreide dienstverlening heeft Solipsis de gevolgen van de teruglopende economie redelijk tot goed kunnen verwerken”, aldus Algemeen Directeur Wim Buitenhuis. “Solipsis draaide in 2009 een omzet van netto circa € 8 miljoen; een daling van rond de 10% ten opzichte van 2008. Voor 2010 wordt ingeschat dat de omzet licht zal stijgen.”


Opvallend is volgens Buitenhuis dat de vraag naar management informatiesystemen (MIS) vrijwel constant is gebleven: ”Organisaties willen graag goed kunnen meten en weten hoe de performance van hun organisatie is. Met name op het gebied van planning- en budgetteringssystemen neemt de vraag duidelijk toe. Immers, wie de juiste planning hanteert en dat vervolgens goed bewaakt heeft een voorsprong op de concurrentie. Door beter inzicht kunnen de resultaten verbeteren en de concurrentievoorsprong wordt vergroot.” De vraag naar MIS-systemen is volgens Buitenhuis redelijk universeel. Solipsis is dan ook te vinden in diverse branches met specifieke toepassingen.


Volgens Solipsis is het aantal projecten voor nieuwe toepassingen op het vlak van operationele systemen sterk afgenomen. “Hier is duidelijk te zien dat organisaties voorlopig nieuwe investeringen even voor zich uit schuiven”, aldus Buitenhuis, “en zich beperken tot het in de lucht houden van bestaande systemen.”


Er is een sterk toenemende vraag naar document-, output- en printtoepassingen, met name daar waar up-to-date en directe informatie beschikbaar moet zijn. “Vooral sterk consumentgerichte organisaties met webportalen van waaruit informatie kan worden opgevraagd via – de ‘mijn gegevens buttons’ – blijken een sterke behoefte aan dit soort systemen te hebben”, stelt Buitenhuis. Solipsis zet daarvoor systemen in die grote volumes kunnen verwerken (retrieve, archive en present). Toepassingen zijn vooral te vinden in de sectoren productie, telecom, energie, de hrm- en salarisverwerkende servicebureaus, de overheid enzovoort.


Buitenhuis constateert dat op het vlak van het beheren van computers en netwerken organisaties er steeds meer achterkomen dat een professionele aanpak grote voordelen heeft. “Men is daardoor meer geneigd om tot uitbesteding over te gaan. Waren het eerst de grote bedrijven die hiertoe overgingen, nu weten ook steeds meer middelgrote en kleinere bedrijven de weg naar de outsourcing en service providers te vinden.” Ook Solipsis ervaart een toegenomen belangstelling voor deze tak van dienstverlening en ziet haar klantenkring gestaag uitbreiden. Kleine en middelgrote organisaties uit uiteenlopende branches worden daarbij geholpen hun automatisering niet meer als een last te zien, maar als een hulpmiddel om beter te kunnen werken.


Over Solipsis

Al sinds 1990 is Solipsis actief binnen de ICT met een uitgebreid pakket van diensten en producten. Solipsis is gespecialiseerd in het beheren van computers en netwerken, het ontwikkelen en onderhouden van software voor bedrijfs- en managementinformatiesystemen en in het ontwikkelen en onderhouden van oplossingen voor het digitaal beheren, distribueren, printen, presenteren en archiveren van documenten. De dienstverlening is ondergebracht in de vier businessunits Performance Management, Systeem en Netwerk Beheer, Systeem Ontwikkeling en Onderhoud en Enterprise Document Management. Solipsis werkt momenteel voor ongeveer 600 (inter)nationale opdrachtgevers. De stabiele positie van het bedrijf in de veranderlijke ICT-wereld onderstreept dat de mensen bij Solipsis weten waarover zij praten en doen wat zij beloven. Wensen worden vertaald in adequate oplossingen, waarbij kosten, baten en effectiviteit goed in het oog worden gehouden. Solipsis is onderdeel van de Solipsis-groep, waartoe ook Holland House en IntraData behoren. Voor meer informatie: zie www.solipsis.nl, www.hollandhouse.com en www.intradata.nl.

Rate this post

Print Friendly