Sliedrecht, 15 februari 2010 – Zorgcombinatie Noorderboog gaat gebruik maken van het Elektronisch Cliënten Dossier UNIT4 Cura. De software van UNIT4 wordt gefaseerd in gebruik genomen door uiteindelijk 918 medewerkers, verspreid over vier verpleeghuizen, vijf verzorgingshuizen, de thuiszorgafdeling en diverse locaties waar dagactiviteiten worden aangeboden.

Zorgcombinatie Noorderboog bestaat uit een ziekenhuis, verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg in Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Omdat het oude informatiesysteem uitgefaseerd werd en Noorderboog niet automatisch op het vervangende systeem over wilde stappen, werd voor de administratieve- en zorgprocessen in de verpleeg- en verzorgingstehuizen en de thuiszorg gezocht naar een nieuwe, integrale totaaloplossing.

Het ECD van UNIT4 Cura bestaat uit de onderdelen cliëntregistratie, zorg en geldzaken. In de eerste fase worden de cliëntgegevens overgezet van het oude systeem naar UNIT4 Cura. Dertig administratief medewerkers binnen Zorgcombinatie Noorderboog gaan naar verwachting op 1 juli 2010 met de module cliëntregistratie werken. Ook de geldzakenmodule gaat dan live waarna de cliëntregistratie met de financiële administratie is geïntegreerd. In de tweede helft van 2010 gaan 99 zorgverleners en 33 behandelaars over op de zorgmodule. Hierdoor is het cliëntendossier aan te vullen met zorginhoudelijke informatie rondom een cliënt. Naar verwachting neemt Zorgcombinatie Noorderboog per 1 januari 2011 het volledige ECD in gebruik.

Marjolein Holterman, hoofd zorgadministratie en projectleider ECD bij Zorgcombinatie Noorderboog: “Tijdens de proefopstelling werd duidelijk dat UNIT4 Cura het dichtst in de buurt kwam bij onze wensen en eisen. UNIT4 Cura op iedere locatie beschikbaar en ook toegankelijk voor behandelaars en zorgverleners die op verschillende locaties werkzaam zijn. Zo raken er geen dossiers meer zoek, archivering kost geen tijd meer en medewerkers kunnen tegelijkertijd in het dossier werken. Een ander belangrijk voordeel is dat het systeem goed is voorbereid op de toekomst. Met behulp van het ECD is capaciteitsplanning mogelijk, waardoor de Zorgzwaarte Pakketten makkelijker te beheersen zijn.”

Holterman benadrukt verder nog dat ook de cliënten veel profijt zullen hebben van het ECD: ”Met behulp van het digitale dossier en de cliëntagenda kunnen de wensen van de cliënt worden vastgelegd en is het makkelijker om de wensen na te komen. Het ECD ondersteunt het proces en bewaakt afspraken die met cliënten gemaakt zijn. Het is zelf mogelijk familie toegang te verlenen tot delen van het dossier en de agenda en op deze wijze de communicatie tussen contactpersonen en de organisatie te vergemakkelijken.“

Rate this post

Print Friendly