‘s-Hertogenbosch, 16 februari 2010 – Per 1 maart a.s. wordt Joost van Rooij (41) benoemd als Manager Software & Professional Services bij Océ-Nederland. Joost begon zijn carrière als business developer voor output management services bij Atos Origin. Sinds 1997 vervulde hij diverse functies bij Océ, zoals sales consultant en consultancy manager. Momenteel is Joost op het internationale hoofdkantoor van Océ werkzaam als international marketing director en verantwoordelijk voor het global office portfolio en managed print services.

In zijn nieuwe functie bij Océ-Nederland zal Joost – naast het managen van de bestaande professional services business – zorgdragen voor een verdere groei en professionalisering van het managed print services portfolio van Océ-Nederland.

Océ Software & Professional Services (S&PS) biedt (non-)profit organisaties innovatieve oplossingen om hun documentintensieve processen te verbeteren. Daarbij gaat het om zowel documenten op papier als digitale documenten. De documentintensieve processen zijn in vrijwel alle gevallen cruciaal voor de continuïteit van de organisatie. Dankzij de oplossingen van Océ S&PS kunnen organisaties op een effectieve wijze documenten uitwisselen met hun klanten en stakeholders. Ook stelt een goede digitale ondersteuning organisaties in staat bewuster om te gaan met verschillende manieren van klantondersteuning.

Documentlogistiek

Het specialisme van Océ S&PS heet documentlogistiek; binnen dat vakgebied is Océ S&PS in Nederland een top-3 speler. Documentlogistiek richt zich op het efficiënter, effectiever, sneller en goedkoper inrichten van document- en informatiestromen binnen organisaties met behulp van hard- en software. Océ S&PS levert oplossingen die nauw aansluiten bij bestaande werkprocessen in organisaties. Deze oplossingen stroomlijnen de inkomende, interne en uitgaande informatiestromen. Daarbij gaat het zowel om informatiestromen die op papier verlopen, als om reeds gedigitaliseerde processen.

Het sleutelwoord om te komen tot optimale oplossingen is ‘samenwerking’. Waar de opdrachtgever de wensen en voorwaarden stelt, daar neemt Océ S&PS de regie in het vormgeven van de oplossingen. In samenwerking met de opdrachtgever analyseert Océ S&PS de bestaande bedrijfsprocessen om vervolgens met behulp van verschillende software en hardware componenten de oplossingen te ontwikkelen en te implementeren. De opdrachtgever behoudt uiteraard zelf de regie over het beheer van de processen en de oplossingen, maar kan Océ inschakelen voor ondersteunende beheersdienstverlening.

Voor de opdrachtgever resulteren de oplossingen in meer efficiency in processen, een snellere en meer betrouwbare verwerking van gegevens en documenten en een hogere effectiviteit in de uitwisseling van gegevens en documenten. Dit alles tegen aanzienlijk lagere kosten.

Rate this post

Print Friendly