De studiedagen zijn bedoeld voor iedere Div’er met ambitie, die verdere stappen wil maken in de realistatie van een klantgerichte informatievoorziening en bijpassende dienstverlening.

Tijdens de Studiedagen 2010 maakt u een reis door de aspecten die een klantgerichte infornatievoorziening mogelijk maken.

U start met een workshop ‘netwerken’, want om klantgericht te kunnen werken, moet u in contact komen met uw klanten en belangrijke stakeholders. Pas als u de klant (of gesprekspartner) kent kunt u gaan werken aan een relatie om daarvandaan te starten met klantgerichte informatievoorziening.
Nu u weet wie u gesprekspartners zijn, is het van belang het gesprek aan te gaan. U wilt met uw gesprekspartner tot overeenstemming komen over de processen en de daarbij horende producten. Wat wilt u klant eigenlijk? En wat wilt en kunt u uw klant bieden? In een volgende sessie gaat u aan de slag met ‘het klantgericht communiceren’. Wat bedoelen we eigenlijk met klantgericht en hoe stellen we ons klantgericht op?
Nu u in gesprek bent uw klanten bent u ook benieuwd naar hun perceptie van uw dienstverlening. Zijn zij tevreden met de wijze waarop zij toegang hebben tot informatie. Hoe zien zij eigenlijk uw afdeling. In de sessie ‘Kwaliteit van de informatiedienstverlening’ gaat u aan de slag met een methodiek om te bepalen hoe uw klanten uw dienstverlening zien en beleven. Komt dat overeen met uw perceptie of is er aanpassing nodig?

Tegen deze tijd van uw reis heeft u contact gelegd met uw klanten, u heeft op een prettige en efficiente manier contact met hen en u weet wat zij van uw dienstverlening vinden en wat hun wensen zijn. Is het nu tijd om alles vast te leggen in een Dienstverleningsovereenkomst of Service Level Agreement? In een Lagerhuisdebat gaan we in discussie over de voor -en nadelen van het vastleggen van afspraken in een contract. Meng u in het debat en trek uw conclusies!

Op de 2e dag krijgt u alvast te maken met uw klanten van de toekomst; collega’s van het nieuwe werken en de digitale burger.
U gaat aan de slag met de rol van de informatieprofessional in (het opzetten van) een KCC (Klantcontactcentrum). Wat verwacht een organisatie eigenlijk van u bij de dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbende organisaties? En welke rol spelen het netwerken, klantgerichte communicatie kwaliteit en SLA’s hierin?
We eindigen de reis met een kijkje naar de toekomst. In 2020 willen we de omslag hebben gemaakt van ‘Informatie op Orde’ naar ‘Informatie van waarde’. Waar gaan we ons het komende decennium mee bezig houden om onze informatie betrouwbaar en duurzaam toegankelijk, onafhankelijk van plaats, tijd en vorm en klantgericht aan te kunnen bieden?

http://www.sod-opleidingen.nl/info.php?cursus_id=66

Rate this post

Print Friendly