Nessos presenteert deze week een onderzoek naar de ontwikkeling van digitale documentuitwisseling binnen de hypotheekketen

Utrecht, 28 januari 2010 – De bereidheid onder HDN (Hypotheek Data Netwerk)-leden om tot digitale documentuitwisseling over te gaan, is hoog en de beschikbaarheid van een technische oplossing is voldoende. Dit blijkt uit onderzoek van Nessos, adviseur op het gebied van Enterprise Content Management, onder HDN-leden naar de invoering van de ‘Paperless Mortgage’. De uitdagingen van deze invoering liggen in de organisatorische aanpassingen die samenhangen met de nieuwe werkwijze.


Nessos signaleert dat hypotheekorganisaties aan de vooravond staan van een belangrijke stap in hun bestaan. Het HDN start met het operationeel maken van documentuitwisseling tussen de aangesloten organisaties; een stap richting het zogenoemde ‘paperless mortgage’. Deze documentuitwisseling vormt een uitbreiding op de al jaren bestaande data-uitwisseling voor een hypotheekaanvraag via HDN.


Andere rolverdeling binnen de branche

Naar nu blijkt, ligt de grootste uitdaging in een veranderende verantwoordelijkheidsverdeling tussen organisaties in de hypotheekketen. De verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld de kwaliteit van de digitale documenten komt in de nieuwe werkwijze hoofdzakelijk bij het intermediair te liggen. André Spruitenburg, partner en consultant bij Nessos: “Nagenoeg alle betrokken organisaties verwachten dat het documentbericht een positief effect zal hebben op het imago van de hypotheekbranche als geheel. Het geeft mogelijkheden tot meer klantgerichte en betere dienstverlening. Zo’n opsteker kan de branche op dit moment goed gebruiken.”

Organisatieoverstijgende uitdagingen
Om de invoering van het documentbericht te bevorderen zouden de bij HDN aangesloten organisaties niet alleen op techniek of protocol, maar ook op organisatorische aspecten samen moeten gaan optrekken. Het onderzoek wijst namelijk uit dat een individuele organisatie bepaalde uitdagingen niet alleen kan oplossen. De HDN-organisatie zou de betrokken partijen hiervoor bij elkaar kunnen brengen en dit kunnen faciliteren. Op die manier zou men ondermeer gezamenlijk tot de opstelling van richtlijnen kunnen komen voor gescande en geïndexeerde documenten. “De nieuwe mogelijkheden van documentuitwisseling maakt de spelers binnen de branche onderling afhankelijker. De (nieuwe) techniek is er, maar er zijn spelregels nodig. Het zou goed zijn als die er op korte termijn komen”, licht André Spruitenburg verder toe.


Met het onderzoek heeft Nessos de impact van de ‘Paperless Mortgage’ op organisaties, en hoe dit leidt tot een verwachte invoeringstermijn voor de gehele markt over ongeveer drie jaar, inzichtelijk gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat begin 2010 de eerste partijen zullen starten met de uitwisseling van digitale documenten.


Rate this post

Print Friendly