Sliedrecht, 22 januari 2010 – Amarant gaat Unit 4 Cura van Unit 4 Agresso als overkoepelend zorginformatiesysteem inzetten. Het Elektronisch Cliënten Dossier vervangt de huidige software en een deel van de papieren vastlegging bij de Brabantse zorgaanbieder voor mensen met een verstandelijke beperking. De software wordt gefaseerd uitgerold, vanwege de vele zorgdisciplines en de decentrale bedrijfsvoering.

Amarant verleent zorg aan ongeveer 3000 cliënten verdeeld over tien districten in de provincie Noord-Brabant. De instelling onderscheidt vijf doelgroepen: mensen met een lichte, matige tot ernstig verstandelijke handicap, mensen met een meervoudig complexe handicap, autisme, lichamelijke handicap en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Om de zorgbehoeften van de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen, biedt Amarant een breed dienstenpakket dat bestaat uit ambulante zorg, dagbehandeling, dagbesteding en werk, begeleiding bij school, vrije tijd, huisvesting en zorg met verblijf.

Een deel van de keuze van Amarant is gebaseerd op een acceptatietest van Unit 4 Cura. In deze test werd het gehele proces gesimuleerd van de intake van de cliënt tot de rapportage naar het zorgkantoor gesimuleerd. Alle cliëntgroepen zijn getest: de productieomgeving, koppelingen met andere systemen van Amarant en de managementrapportages zijn succesvol tot stand gebracht. Al na de eerste test bleek dat Unit 4 Cura alle criteria had doorstaan. Andere zaken die meespeelden in de keuze waren het Web ECD en het Verwantenportaal van Unit 4 Cura, waardoor medewerkers en verwanten overal toegang tot de cliëntgegevens hebben. Ook de gebruiksvriendelijkheid en de uitbreidingsmogelijkheden van het zorgplan binnen Unit 4 Cura speelden een voorname rol.

Jos van Mulken, Manager Servicegroep bij Amarant: “Het succes is straks pas te meten, maar de medewerkers van Amarant zijn nu al enthousiast over Unit 4 Cura. Onze organisatie telt best wat digibeten, maar veel zorgprofessionals staan te trappelen om op een eenduidige elektronische manier te rapporteren en informatie te delen. Medewerkers van Unit 4 Agresso hebben een verleden in de zorg en wij hoeven ze niets uit te leggen over zorgprocessen. Dat zal helpen bij een succesvolle implementatie.”

2000 medewerkers gaan naar verwachting eind 2010 met het systeem werken.

Rate this post

Print Friendly