Het kabinet gaat in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechter die onlangs bepaalde dat een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) niet mag worden toegepast. De maatregel is genomen om de arbeidsvoorwaarden in de postmarkt te verbeteren.

Het kabinet vindt de AMvB nodig om sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor postbezorgers te bereiken. Tegelijkertijd past het kabinet de AMvB aan. De ministerraad heeft dit besloten op voorstel van staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De AMvB is een ‘stok achter de deur’ om er voor te zorgen dat er in de postmarkt geen scherpe concurrentie op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt. Ook moeten bezorgers van de nieuwe postbedrijven geleidelijk aan meer arbeidsovereenkomsten krijgen in plaats van een soort stukloonconstructies. Eerder onderzoek in opdracht van het kabinet heeft aangetoond dat niet in alle gevallen bezorgers, op basis van het aantal bezorgde stukken, het minimumloon krijgen betaald. Om dit te voorkomen zijn afspraken tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden nodig, samen met een AMvB die deze ondersteunt. Sociale partners hebben cao-afspraken gemaakt om te zorgen dat 3,5 jaar na opening van de postmarkt 80 procent van de bezorgers een arbeidsovereenkomst heeft.

De rechter oordeelde op 31 december 2009 dat er onvoldoende wettelijke basis is voor zo’n AMvB. Dit omdat er onder meer sprake is van een cao tussen de nieuwe postbedrijven en de vakbonden. Het kabinet wil de AMvB kunnen toepassen als sociale partners er niet in slagen het probleem van de sociaal onaanvaardbare arbeidsvoorwaarden via een cao op te lossen. Het gewijzigde voorstel regelt dat de AMvB snel in werking kan treden door middel van een Koninklijk Besluit als de genoemde cao toch niet blijkt te werken.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Rate this post

Print Friendly