Vanaf 1 april 2007 gelden er strengere criteria voor de toekenning van keurmerken voor energie-efficiëntie. Vrijwel alle modellen in de Europese productreeks van Sharp voldoen aan de nieuwe eisen van Energy Star. 63 Apparaten, van zwart-wit -tot en met kleurenmultifunctionals, voldoen aan de strenge criteria, en dragen dus bij aan verlaging van de elektriciteitskosten en bescherming van het milieu. Gebruikers kunnen met deze energiebesparende maatregelen duidelijk hun voordeel doen.

In totaal voldoen 63 multifunctionele apparaten van Sharp aan de nieuwe criteria van Energy Star, die veel strenger zijn dan voorgaande criteria. Het keurmerk wordt niet langer ‘automatisch’ toegekend, maar moet echt worden verdiend – dit betekent een aanzienlijke profielverbetering: momenteel voldoet slechts 25 procent van alle multifunctionele apparaten op de markt aan de criteria – en een groot aantal van deze apparaten wordt gemaakt door Sharp. De multifunctionele apparaten van Sharp zijn indrukwekkend in al hun aspecten en Sharp is er uiteraard trots op te kunnen bijdragen aan de verlaging van het elektriciteitsverbruik. Apparaten met het nieuwe Energy Star-keurmerk kunnen het elektriciteitsverbruik met ongeveer 60 procent verlagen.
Energy Star is een vrijwillig keurmerkprogramma dat in 1993 werd gestart door de Amerikaanse Environmental Protection Authority (EPA) en in 2002 in Europa werd geïntroduceerd. De voorwaarden voor het verwerven van het populaire sterlogo zijn per 1 april 2007 herzien. De nieuwe criteria worden als veel strenger dan voorgaande criteria beschouwd – het is dan ook niet zo verwonderlijk dat slechts een kwart van alle multifunctionele apparaten op de markt hieraan voldoet. Bestaande Energy Star-keurmerken zijn na de introductie van de nieuwe criteria niet langer geldig. Energy Star wordt al een groot aantal jaren als het meest vooraanstaande keurmerk voor energie-efficiëntie ter wereld gezien. Klanten herkennen het logo en dit heeft beslist invloed op hun aankoopbeslissingen.
Apparaten met het Energy Star-logo leveren niet alleen een waardevolle bijdrage aan het verlagen van de C02-uitstoot vanwege het lagere elektriciteitsverbruik, ze besparen eveneens waardevolle papierbronnen. Een van de criteria voor toekenning van Energy Star is een optionele/standaard duplexmodule. Zelfs de kleine zwart-witsystemen van Sharp met Energy Star, zoals de AR-M155, de AL-1566 en de AL-1556 en het kleurenapparaat MX-2300N, beschikken standaard over een duplexfunctie.
De reeks elektriciteitsbesparende producten van Sharp is zeer indrukwekkend: van de 63 systemen tot dusver voldoet de nieuwe reeks MX-M850/950/1100 productiemachines van Sharp aan de TEC-eisen (Typical Electricity Consumption) van Energy Star. Het belangrijkste criterium dat Energy Star hanteert voor TEC is het normale wekelijkse elektriciteitsverbruik van het imagingapparaat, gemeten in kilowattuur (kWh).

Rate this post

Print Friendly